Kosten

De kosten van het consult bedragen € 60,00. De kosten van een paar (sport)zolen bedragen € 189,00. Dit is inclusief benodigde controles en aanpassingen binnen een half jaar na aanschaf en inclusief BTW. U ontvangt twee facturen van ons, één m.b.t het consult en één voor de (sport)zolen.

De kosten van een 1,5 uur durende LoopAPK ism Dennis Licht Running bedragen €250 ex BTW. Dit is inclusief VSO Loopanalyse, digitale drukmeting, schoenadvies, video analyse, fysiotherapeutische screening, fysieke testen (kracht/lenigheid/stabiliteit/conditie) en uitgebreide rapportage en advies.

Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die de facturen vergoeden, waaronder Zilveren Kruis Achmea.
Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden. VSO-Apeldoorn stelt nadrukkelijk dat deze vergoeding een zaak is tussen verzekeraar en verzekeringnemer en dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden indien er door de zorgverzekeraar niet tot vergoeding overgegaan wordt. Houdt u er rekening mee dat de zolen vooraf aan ons dienen te worden voldaan.